Proyecto europeo para monitorizar diariamente a pacientes con párkinson